info@hedmansab.se 0521 - 637 00
 Hedmans Revisionsbyrå Vänersborg och Trollhättan

Våra tjänster

Tjänster anpassade efter kundens behov

Hedmans målsättning är att vara en långsiktig samarbets- och samtalspartner för våra kunder samt att tillhandahållna tjänster anpassas efter den enskilde kundens behov och önskemål.

Läs mer om våra tjänster nedan eller kontakta oss för mer information!

Allmänna tjänster

 • Löpande bokföring
 • Bokslut
 • Årsredovisning
 • Inkomstdeklaration
 • Moms
 • Skattedeklaration
 • Bolagsbildning
 • Registreringsärenden
 • Löne- och personaladministration
 • Ekonomisk rådgivning

Specialtjänster

 • Koncernbokslut
 • Koncernårsredovisning
 • Ekonomisk förvaltning för bostadsrättsföreningar
 • Stiftelsefrågor
 • Kvalificerade utredningar inom redovisning, moms och övriga skatter
 • Upphandlingsfrågor LOU och LUFS
 • Ekonomistyrningsfrågor
 • Utredningar om lämplig organisationsform för olika typer av verksamheter

En betydande del av Specialtjänsterna avser uppdrag för offentlig sektor och offentligt ägda företag. Hedmans har arbetat med uppdrag för offentlig sektor sedan 1988.